org.apache.ignite.spi.failover (Ignite 2.11.0)

org.apache.ignite.spi.failover

Interfaces