org.apache.ignite.spi.failover.never (Ignite 2.11.0)

org.apache.ignite.spi.failover.never

Interfaces

Classes