org.apache.ignite.spi.deployment.uri (Ignite 2.11.0)

org.apache.ignite.spi.deployment.uri

Interfaces

Classes