org.apache.ignite.spi.checkpoint (Ignite 2.11.0)

org.apache.ignite.spi.checkpoint

Interfaces