org.apache.ignite.cache.jta.jndi (Ignite 2.11.0)

org.apache.ignite.cache.jta.jndi

Classes