Apache IGNITE 2.9.1

Ignite Core:

Java thin-client:

JDBC:

Ignite .NET:

Ignite C++: